Garancia

Kedves Vásárlónk/Látogatónk!

Többen úgy gondolják, hogy a garnacia kérdése az internetes vásárlás esetén még hangsúlyosabb szerepet kaphat. Ez nem is csoada mivel mindenki tudja, hogy a vásárlói bizalom és garancia a vásárlás egyik sarkalatos pontja. Az internetes vásárlás esetén ez a kérdés még kényesebbnek tűnik, de valójában nálunk ez nem így van. A garanciális problémák kezelése ugyanolyan gördülékenyen történik, mint bármelyik üzletünkben történő vásárlásnál.

A legtöbb webáruházat igen nehézkes személyesen felkeresni (külföldön van, raktárban működik, elérhetetlen központ, stb.) és a problémával elérni, de nálunk nem így van! Online ügyfélszolgálatunk (info@valentinacipo.hu) és hét üzleteinkben eladóink minden problémával kapcsolatban állnak a rendelkezésére!

Valentina Cipőboltok Webáruház üzletpolitikájának alapja, hogy kizárólag kiváló, magas minőségű termékeket forgalmaz megbízható gyártóktól! Természetesen a legjobb minőségű termékeknél is előfordulhat probléma. Ilyen esetben Cégünk igyekszik gyorsan és szakszerűen orvosolni azt, a hatályos jogszabályoknak megfelelően, melyről most tájékozódhat:

Csere garancia/ Pénz-visszafizetési
Ha nem jó a méret vagy esetleg nem tetszik élőben a szín, vagy bármi más miatt nem felel meg a termék, amit a Webáruházunkból rendelt! Akkor semmi gond, küldje vissza a terméket központunkba 14 napon belül, és akár kicserélheti vagy visszakérheti a vásárlásra fizetett összeget. (erről később bővebben is olvashat)

Ha bármilyen gondja lenne, akkor nyugodtan keressen minket, hogy megoldjuk a személyes problémáit: Fontos számunkra, hogy a garanciális szolgáltatásunk kiválóan működjön és elégedett legyen vele. Amennyiben nem volt elégedett Garanciális szolgáltatásunkkal. Kérjük, mindenképpen írjon e-mailt központunkba, hogy a későbbiekbe minél jobb szolgáltatást tudjunk nyújtani Önöknek.

info@valentinacipo.hu

garanciális igény kizárólag a termékhez kapcsolódó számla felmutatásával érvényesíthető, a vásárlást követő 2 éven belül, amennyiben a meghibásodás a vásárláskor már meglévő, gyári hibából keletkezett. A reklamáció kezelését a szavatosság teljes időtartama alatt a Forgalmazó (Nitrox Kft) ügyfélszolgálata végzi. A szavatosság első 6 hónapja alatt a szükséges, független szakvéleményt a Forgalmazó biztosítja, a fennmaradó 18 hónapban a Vásárló az esetleges reklamációval a fogyasztóvédelmi szervekhez fordulhat, s a jogos reklamációról szóló jegyzőkönyvvel érvényesítheti szavatossági jogát.

A probléma jellegét tekintve alapvetően két féle lehet:

1. Javítható hiba

Ebben az esetben a terméket szakműhelyünkben megjavíttatjuk, és a lehető legrövidebb időn belül a saját költségünkön juttatjuk azt vissza. 

2. Nem javítható hiba

Ebben az esetben a hibás árut kicseréljük, vagy a vételárat visszafizetjük.
A kedves vásárlónk döntheti el, hogy melyik megoldás kedvezőbb a számára.

A nem egyértelműen eldönthető, vagy vitás esetekben, illetve amikor szándékos rongálás gyanúja merül fel, a kérdéses termék - a hatályos jogszabályoknak megfelelően - független laboratóriumi vizsgálatra kerül, ahol szakvéleményt készítenek róla. A további ügyintézést a szakvélemény megállapításai határozzák meg. Itt fontos megjegyezni, hogy a hibás terméket minden esetben a vásárlónak saját költségén kell visszajuttatni webáruházunk székhelyének címére (H-1027 Budapest, Kacsa utca 11/A.)mely kötelezettségét a 17/1999 (II.5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény is egyértelműen szabályozza:

"4. § (6) a fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, a fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését."

Termékek visszaszállítása, a vásárlástól való elállás:
Az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályoknak megfelelően, ha az átvett termékkel bármi probléma van, például nem megfelelő a méret, vagy egyszerűen nem tetszik, de még nem volt használva, a csomag átvételétől számított 14 napon belül joga van elállni a vásárlástól, és - saját költségre - visszaküldheti azt nekünk.  A vásárló a honlapon keresztül megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a vásárlástól, a 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet 4. § és 5. § - ában foglalt rendelkezése szerint.

A termék visszajuttatását, több módon teheti meg:

Vásárlástól való elállási szándékát minden esetben, e-mailben kell jeleznie: info@valentinacipo.hu

visszaküldéshez megfelelően becsomagolva - a sértetlen cipőt a sértetlen dobozában (a dobozt papírba csomagolva) eredeti számlával, - személyesen, futárszolgálattal vagy postai úton kell eljuttatni a terméket raktárunkba, a következő címre:

Nitrox Kft. "Vásárlástól való elállás" 
H-1027 Budapest, Kacsa utca 11/A
Feladó neve:
Rendelési száma:

csomagot ajánlottan kell feladnia, az utánvételes csomagokat nem vesszük át!
A vásárló az elállási jogát akkor gyakorolhatja, ha a visszaszolgáltatott termék az alábbi feltételeknek megfelel:
- a vásárló az általa vásárolt terméket köteles sérülésmentesen, hiánytalanul, gyári csomagolásban, a csomagoláshoz mellékelt minőségjeggyel ellátva, a webáruházunk ügyfélszolgálatának a levelezési címére visszaküldeni;
- a vásárló az átvett terméket nem használhatja;
- a vásárló igényeinek megfelelően legyártott egyedi termékek esetében elállási jog nem gyakorolható (a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.( II.5.) Korm. rendelet, 5.§ c) pontjában foglalt rendelkezések alapján);
- a kézhezvétel után megsérült termékek esetében az elállási jog nem gyakorolható;

Elállás esetén a szolgáltató legkésőbb (a csomag átvételétől számítva) 14 napon belül fizeti vissza a vásárló által kifizetett összeget (a vásárló által megjelölt bankszámlára). Elállás esetén a fogyasztót kizárólag a termék visszaküldésének a költsége terheli. A szolgáltató követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

Amennyiben a vásárló a megrendelését tévesen adta le, úgy azt a megrendelés elküldésétől számított 12 órán belül köteles email formájában jelezni a webáruház ügyfélszolgálatának.

Ha egy áruval garanciális, szavatossági probléma lenne, a fentiek szerint kell eljárni, csak a címzéshez a Garanciális probléma kerüljön fel a csomagolásra:
Nitrox Kft – „ Fogyasztó minőségi kifogásáról szóló bejelentés" 
H-1027 Budapest, Kacsa utca 11/A
Feladó neve:
Rendelési szám:

Kérjük, a termékhez mellékelje az azonosítást segítő adatokat (pl. rendelésszám, megrendelő neve), elállás esetén írja le, hogy cserét kér-e vagy esetleg pénzvisszatérítést, illetve garanciális panasz esetén a hiba leírását. Ehhez nyújthatnak segítséget az alábbi formanyomtatványok, de ettől eltérő, önállóan írt levelet is elfogadunk. A megvásárolt termék után 14 napon belül, cserelehetőséget biztosítunk.
 


Vásárlástól való elálláshoz:

 

Fogyasztói kifogásáról szóló bejelentés:


Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

Elállás esetén az Eladó követelheti a Fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Nem vállaljuk a termék visszavásárlását, abban az esetben, ha a terméket a Vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni.

Az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) Gkm rendeletben foglaltak az irányadóak.

Cégünk díjmentesen kicseréli, ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült. Amennyiben a cserére nincs mód, a Vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.

A Nitrox Kft. megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak. Az Eladó nem vállal felelősséget az önhibáján kívüli esetleges rendelés nem teljesítésből, késésből, a szolgáltatás leállásából vagy üzleti és/vagy magántermészetű információk elvesztéséből, ill. egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

Ha bármilyen kérdése merülne fel kérjük, küldjön email-t részünkre.

Email:
info@valentinacipo.hu


Valentina Cipőboltok Webáruház az általa forgalmazott valamennyi termékre fél+másfél év szavatosságot vállal. (Az első hat hónap, illetve az azt követő másfél év a hatályos előírások szerint némileg más megítélés alá esik)

Az általunk forgalmazott termékekre vonatkozó hatályos reklamációs jogszabály a következő:
49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet
a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről

A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejű rendelet 22. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az igazságügy miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A fogyasztói szerződés (a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, a továbbiakban: Ptk. 685. §-ának e) pontja) hibás teljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében érvényesített kifogás intézése során e rendelet szabályai szerint kell eljárni, azoktól a fogyasztó hátrányára eltérni nem lehet.

2. § Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

3. § (1) A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
a) a fogyasztó nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
c) a vásárlás időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
g) a kifogás rendezésének módját.

(2) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.
(3) A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.
(4) Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.

4. § (1) A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében – az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
(2) A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

5. § Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

6. § (1) Ha a hiba ténye, jellege, illetve a vásárlást követő hat hónapon túl érvényesített szavatossági igény esetén a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges, a fogyasztó a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől (a továbbiakban: Főfelügyelőség) szakvéleményt kérhet. Erről a lehetőségről a forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni.
(2) Ha a fogyasztó az (1) bekezdés alapján kíván eljárni, a forgalmazó a szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni.
(3) A Főfelügyelőség köteles a szakvéleményt az áru és a vizsgálati díj beérkezésétől számított tizenöt munkanapon belül elkészíteni, és azt a feleknek megküldeni. Indokolt esetben a határidő tíz munkanappal meghosszabbítható.
(4) Ha a szakvéleményhez szükséges vizsgálat az áru roncsolása nélkül nem végezhető el, a vizsgálat elvégzéséhez a Főfelügyelőség a felek előzetes hozzájárulását köteles kérni.
(5) A vizsgálat díjtételeit a Főfelügyelőség közleményben teszi közzé.
(6) Ez e §-ban szabályozott eljárás nem érinti a feleknek azt a jogát, hogy a fogyasztói szerződésből eredő igényeiket bírósági eljárás keretében érvényesítsék.

7. § (1) Ez a rendelet 2003. szeptember 1-jén lépett hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a vásárlók minőségi kifogásainak intézéséről szóló 4/1978. (III. 1.) BkM rendelet, valamint az azt módosító 4/1993. (III. 26.) IKM rendelet, 47/1995. (X. 6.) IKM rendelet, 37/1996. (VI. 28.) IKM rendelet és 54/1999. (X. 6.) GM rendelet.
(3) E rendelet 6. §-a 2004. június 30-án hatályát veszti.

 

Valentina Cipőboltok 
              &
       Webáruház