Adatvédelem

A Valentina Cipőboltok & Webáruház számára kiemelt fontosságú cél, a látogatóink, vásárlóink információs önrendelkezési jogának biztosítása, vásárlóink által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme.
 
Cégünk rendkívüli figyelmet fordít, a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelésére, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá, a látogatók, vásárlók biztonságos internetezési lehetőségeinek biztosításához. A látogatók, vásárlók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük és gondoskodunk azok biztonságáról.
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68.§ (6) bekezdése alapján a következő adatkezelés nyilvántartási számot határozta meg:
 
NAIH-66769/2013.
 
A Valentina Cipőboltok & Webáruház szolgáltatásait igénybevevők vásárlók részére, a következő adatvédelmi tájékoztatást adja:
 
A vásárló a saját, önálló döntésének megfelelően adhatja meg a webáruházban történő vásárlás lebonyolításához szükséges adatokat: nevét, a lakóhelyének vagy a tartózkodási helyének a címét, e – mail címét, telefonszámát, bankszámlaszámát.
 
Webáruházunk a vásárló adatait törli a termék számlázását követően (vásárlástól való elállás 8 napos időintervallum elteltével), valamit a szerződés teljesítése, meghiúsulása, megszűnése esetében, illetve ha a vásárló így rendelkezik.
 
Webáruházunk bizalmasan kezeli a megrendelések következtében tudomásunkra jutott adatokat, azokat kizárólag a vásárlás lebonyolításához használhatja fel. A vásárló adatait harmadik személy részére nem tesszük hozzáférhetővé, ez alól kivételt képeznek azok az információk, amelyek a termék kiszállításához elengedhetetlenül szükségesek.
 
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A § - ában foglaltak szerint:
 
(1) A szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.
 
(2) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
 
(3) A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltató úgy üzemelteti, a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerül sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig kezeli azokat.
 
Webáruházunkban alkalmazott jogszabályok:
 
Az adatvédelemi rendszerünk kialakítása során és a webáruházunk működésével kapcsolatban a következő, vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat vettük figyelembe:
 • 49/2003. (VII.30.) GKM. rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények érvényesítéséről
 • 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet a távollévők között kötött szerződésekről
 • a fogyasztóvédelemi jogokkal kapcsolatos további tájékoztatás a www.nfh.hu weboldalon érhető el
 • a 2011. évi CVII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. 
 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
 • 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól;
 • Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre;
 • Az Online Privacy Alliance ajánlásai.